TIN TỨC & SỰ KIỆN

Phân biệt định giá và thẩm định giá

Khái niệm thẩm định giá và định giá

 • Định giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ.
 • Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.
 • Theo nội dung phân biệt của Luật thì định giá là việc xác định gía của người có quyền và lợi ích liên quan đến tài sản đưa ra mức giá có tính áp đặt, chủ quan còn thẩm định giá là việc xác định giá của tài sản trên cơ sở khách quan, không có quyền và lợi ích liên quan giữa tổ chức thẩm định giá và tài sản thẩm định.

Bản chất, mục đích của định giá và thẩm định giá

 • Định giá là việc đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định còn thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc theo thông lệ Quốc tế.
 • Định giá thông quá các hình thức cụ thể, giá chuẩn khung giá, giá giới hạn (giá tối thiểu, tối đa); thẩm định giá chỉ xác định duy nhất một mức giá tài sản tại một địa điêm và thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá được đưa ra chủ yếu mang tính tư vấn.
 • Định giá tài sản để đưa tài sản vào lưu thông trong nền kinh tế thị trường, trên cơ sở đó thúc đẩy thị trường phát triển. Thẩm định giá đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản để tư vấn cho người yêu cầu thẩm định giá sử dụng vào những mục đích nhất định đã được nêu trong chứng thư thẩm định.

Nguyên tắc

Định giá tài sản phải đảm bảo quyên tắc:

 • Định giá tài sản phải đảm bảo nguyên tắc: Định giá tài sản phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của tài sản và giá của thị trường tại thời điểm định giá.
 • Định giá tài sản phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Thẩm định giá theo nguyên tắc:

 • Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả thẩm định giá
 • Đảm bảo tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tính trung thực, khách quan của hoạt động thẩm định giá.
 • Bảo mật các thông tin của đơn vị được thẩm định giá, trừ trường hợp dơn vị được thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

Phương pháp định giá và thẩm định giá

 • Định giá theo các phương pháp cơ bản như: Phương pháp so sánh trực tiếp; phương pháp thu nhập …
 • Thẩm định giá theo các phương pháp cơ bản như: Phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập, phương pháp lợi nhuận, phương pháp thặng dư …

Chủ thể thực hiện

 • Định giá do nhà nước thực hiện với tư cách tổ chức quyền lực công, thông qua đó thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước với cả tư cách chủ sở hữu (đối với tài sản nhà nước). Định giá còn do các tổ chức, cá nhân thực hiện với tư cách chủ sở hữu tài sản hoặc với tư cách người có quyền tài sản hoặc với tư cách người cung cấp dịch vụ định giá.
 • Thẩm định giá phải do doanh nghiệp thẩm định thực hiện thông qua hoạt động của thẩm định viên về giá.

Công ty thẩm định giá nào uy tín tại Việt Nam?

Hiện nay dịch vụ thẩm định giá được đánh giá là rất quan trọng và cực kì cần thiết đối với rất nhiều người, bởi nó đáp ứng rất nhiều các mục đích khác nhau của khách hàng.

Vì vậy các công ty thẩm định giá phải có những thẩm định viên chuyên nghiệp, tận tâm. Ngoài việc nắm chắc, áp dụng đúng và chính xác các phương pháp thẩm định giá với từng doanh nghiệp khác nhau thì họ cũng cần nằm chắc và am hiểu về thị trường và các yếu tố tác động có liên quan khác.

MHD là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm dày dặn trong việc chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thẩm định giá (kinh doanh có điều kiện) như: thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá trị bất động sản, động sản, lợi thế thương mại và các tài sản khác (phục vụ cho các mục đích: M&A, hợp tác đầu tư, thế chấp vay vốn, chứng minh năng lực tài chính, mua sắm mới tài sản, thanh lý tài sản, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản…). Ngoài ra MHD còn cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD

Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Liên hệ: (028) 3515 3516

Email: info@mhd.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *