GIỚI THIỆU

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD

Công ty TNHH Thẩm định giá MHD (MHD) là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
 
MHD là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm dày dặn trong việc chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thẩm định giá (kinh doanh có điều kiện) như: thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá trị bất động sản, động sản, lợi thế thương mại và các tài sản khác (phục vụ cho các mục đích: M&A, hợp tác đầu tư, thế chấp vay vốn, chứng minh năng lực tài chính, mua sắm mới tài sản, thanh lý tài sản, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản…). Ngoài ra MHD còn cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

 

BAN LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH MHD

Trần Khánh Du
Giám đốc điều hành

Với tư cách là Giám đốc, với trách nhiệm điều hành chung và quyết định những
vấn đề vĩ mô của công ty.

Nguyễn Lê Hà
Phó Giám Đốc

Hơn 10 năm kinh nghiệm thẩm định giá và là một trong những thành viên chịu trách nhiệm chính về hoạt động của công ty.

Hồ Bình Minh
Phó Giám Đốc

Ông cùng tham gia điều hành, quyết định các vấn đề của toàn bộ hệ thống chi nhánh và văn phòng đại diện của MHD.

Trần Minh Tuấn
Thẩm định viên - Kiểm soát

 Ông Tuấn là người quản lý, điều phối và theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động thẩm định giá tại TP Hồ Chí Minh.

Phan Nguyên Uyên Hạ
Thẩm định viên – trưởng bộ phận kiểm soát

Kiểm soát chất lượng hoạt động chuyên môn, đào tạo chuyên viên, xây dựng hệ thống, quy trình thẩm định giá của công ty.

Lê Ngọc Ánh
Thẩm định viên - Trưởng phòng thẩm định

Tham gia vào hoạt động phân công, điều phối và theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động thẩm định giá, kiểm soát chất lượng.

PHAN THỊ HIỀN NHÂN
Thẩm định viên - Trưởng phòng kinh doanh

Quản lý và điều hành nhiều bộ phận kinh doanh chuyên về lĩnh vực Thẩm định giá, bà có một bề dày kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực này.

Trần Khánh Dư
Giám đốc điều hành

Với tư cách là Giám đốc, với trách nhiệm điều hành chung và quyết định những
vấn đề vĩ mô của công ty.

Nguyễn Lê Hà
Phó Giám Đốc

Hơn 10 năm kinh nghiệm thẩm định giá và là một trong những thành viên chịu trách nhiệm chính về hoạt động của công ty.

Hồ Bình Minh
Phó Giám Đốc

Ông cùng tham gia điều hành, quyết định các vấn đề của toàn bộ hệ thống chi nhánh và văn phòng đại diện của MHD.

Trần Minh Tuấn
Thẩm định viên - Kiểm soát

 Ông Tuấn là người quản lý, điều phối và theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động thẩm định giá tại TP Hồ Chí Minh.

Phan Nguyên Uyên Hạ
Thẩm định viên – trưởng bộ phận kiểm soát

Kiểm soát chất lượng hoạt động chuyên môn, đào tạo chuyên viên, xây dựng hệ thống, quy trình thẩm định giá của công ty.

Lê Ngọc Ánh
Thẩm định viên - Trưởng phòng thẩm định

Tham gia vào hoạt động phân công, điều phối và theo dõi tiến độ thực hiện hoạt động thẩm định giá, kiểm soát chất lượng.

NGUYỄN THỊ KIM UYÊN
Thẩm định viên - Trưởng phòng kinh doanh

Quản lý và điều hành nhiều bộ phận kinh doanh chuyên về lĩnh vực Thẩm định giá, bà có một bề dày kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực này.

Bạn cần tư vấn về dịch vụ thẩm định giá?

Liên Hệ Ngay MHD