LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Ngành nghề dịch vụ của MHD hiện nay tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như: Thẩm định giá bất động sản, động sản, giá trị doanh nghiệp…; tư vấn phân tích tài chính & thẩm định dự án đầu tư; tư vấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng; môi giới & dịch vụ cung cấp thông tin giao dịch bất động sản… Với đội ngũ nhân sự đã từng tư vấn thẩm định tài sản cho rất nhiều tổ chức lớn như: Vietcombank, Techcombank, WesternBank, Lào-Viet Bank, Bảo Minh, C.T Groups, Nguyen Hoang Group… cùng với sự nổ lực không ngừng, MHD tin tưởng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng.

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay các chiến lược mua bán, sát nhập, chia tách và chuyển đổi doanh nghiệp là những giải pháp các doanh nghiệp có thể thực hiện để tồn tại và phát triển. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam. Mua bán sát nhập là một trong những cách thức họ sử dụng để tiếp cận thị trường…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay các chiến lược mua bán, sát nhập, chia tách và chuyển đổi doanh nghiệp là những giải pháp các doanh nghiệp có thể thực hiện để tồn tại và phát triển. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam. Mua bán sát nhập là một trong những cách thức họ sử dụng để tiếp cận thị trường…

Xem thêm
THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá động sản bao gồm: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các hàng hóa dịch vụ khác,…Trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Việc lựa chọn và quyết định đầu tư vào một dự án là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, Thẩm định giá MHD sẽ mang lại những thông tin và kết quả hữu ích để nhà đầu tư có quyết định đúng đắn trong việc sử dụng đồng vốn sở hữu. Phục vụ cho các: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trị các dự án cần đầu tư như: cao ốc văn phòng – thương mại, nhà hàng, resort, …

Xem thêm
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Việc lựa chọn và quyết định đầu tư vào một dự án là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, Thẩm định giá MHD sẽ mang lại những thông tin và kết quả hữu ích để nhà đầu tư có quyết định đúng đắn trong việc sử dụng đồng vốn sở hữu. Phục vụ cho các: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trị các dự án cần đầu tư như: cao ốc văn phòng – thương mại, nhà hàng, resort, …

Xem thêm

THẨM ĐỊNH LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo ra được dấu hiệu khác biệt trong thương trường cũng như tạo ra dấu ấn riêng có để đảm bảo doanh nghiệp phát triển, có nhiều cơ hội đặc biệt và thành công chung.
 
Xem thêm

CHỨNG MINH TÀI SẢN - THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH CƯ, DU HỌC...

Xã hội ngày càng phát triển, phúc lợi, cơ sở vật chất, y tế, điều kiện học tập và làm việc luôn là điều mà mọi người mong muốn. Vì thế, việc đi định cư nước ngoài đang trở thành xu hướng của rất nhiều gia đình Việt Nam. Và thẩm định tài sản để định cư tại nước ngoài là một thủ tục vô cùng quan trọng.

 
Xem thêm

Bạn cần tư vấn về dịch vụ thẩm định giá?

Gọi ngay cho MHD