Thẩm định tài sản để định cư nước ngoài

Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, an sinh xã hội cũng dần được nâng cao và cải thiện. Việc mong muốn cuộc sống hiện đại, đầy đủ phúc lợi, cơ sở vật chất, y tế, điều kiện học tập và làm việc luôn là điều mà mọi người mong muốn. Vì thế, việc đi định cư nước ngoài đã và đang trở thành xu hướng của rất nhiều gia đình Việt Nam. Thẩm định giá tài sản để định cư nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị chứng minh tài chính định cư nước ngoài đối với công dân Việt Nam.

Định cư nước ngoài được hiểu là sinh sống, làm việc, học tập ở một đất nước cố định nào đó lâu dài của một cộng đồng dân cư, ổn định và không có ý định chuyển sang nơi khác. Định cư nước ngoài là công dân đang có nhu cầu về một cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn, phát triển và tiến bộ hơn.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định Số 138/2006/NĐ-CP quy định “ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài“.

Căn cứ Khoản 3,4 điều 3 Luật quốc tịch năm 2008 quy định:

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
  • Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.”

Là những tài liệu liên quan đến việc định giá tài sản, được cung cấp bới thẩm định viên trong quá trình sử dụng, thu thập, phân loại và lưu trữ trong quá trình thẩm định giá mà khách hàng cung cấp. Thẩm định viên có trách nhiệm lập hồ sơ thẩm định giá để chứng minh quá trình thẩm định giá tài sản đã được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, phải đảm bảo tính bảo mật theo quy định của pháp luật và quy định của pháp luật về giá có liên quan. Hồ sơ thẩm định giá được khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật về lưu trữ.

Quy trình thẩm định giá bất động sản tại MHD:

  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ pháp lý từ khách hàng;
  • Bước 2: Báo phí và thương thảo ký kết hợp đồng;
  • Bước 3: Lập kế hoạch thẩm định giá;
  • Bước 4: Phân tích, tính toán và lập chứng thư, báo cáo kết quả thẩm định giá;
  • Bước 5: Bàn giao kết quả thẩm định giá tài sản, thanh lý hợp đồng.