THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Việc lựa chọn và quyết định đầu tư vào một dự án là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, Thẩm định giá MHD sẽ mang lại những thông tin và kết quả hữu ích để nhà đầu tư có quyết định đúng đắn trong việc sử dụng đồng vốn sở hữu. Phục vụ cho các: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trị các dự án cần đầu tư như: cao ốc văn phòng – thương mại, nhà hàng, resort, bệnh viện, nhà máy,…

 
1. LOẠI DỰ ÁN
 • Chung cư.
 • Cao ốc văn phòng.
 • Trung tâm thương mại
 • Nhà hàng
 • Resort
 • Bệnh viên
 • Nhà máy

Đàm phán chuyển nhượng; 
Phục vụ mục đích góp vốn liên doanh; 
Phục vụ mục đích Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; 
Phục vụ mục đích quản lý nhà nước của các địa phương (giao đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời…); 
Phục vụ mục đích chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân; 
Các mục đích khác.

Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại MHD:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ pháp lý từ khách hàng;
 • Bước 2: Báo phí và thương thảo ký kết hợp đồng;
 • Bước 3: Lập kế hoạch thẩm định giá;
 • Bước 4: Khảo sát thực địa tài sản thẩm định giá và thu thập thông tin thị trường;
 • Bước 5: Phân tích, tính toán và lập chứng thư, báo cáo kết quả thẩm định giá;
 • Bước 6: Bàn giao kết quả thẩm định giá, thanh lý hợp đồng.