TIN TỨC & SỰ KIỆN

Các phương pháp thẩm định bất động sản

Là một nhánh của mảng thẩm định giá tài sản, nhưng thẩm định giá bất động sản là một phần vô cùng quan trọng. Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Các loại bất động sản trong danh mục thẩm định:

 • Bất động sản là đất quy hoạch, đất ở được công ty đầu cơ, mua lại
 • Bất động sản là tòa nhà, trụ sở thuộc tài sản của công ty
 • Bất động sản công trình(chung cư, khu văn phòng, khu đô thị…v.v

Mục đích của việc thẩm định giá bất động sản:

 • Thành lập doanh nghiệp, Mua bán, chuyển nhượng, sát nhập, góp vốn liên doanh;
 • Cổ phần hóa DN, xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Thế chấp, vay vốn Ngân hàng, bảo lãnh tín dụng;
 • Mua, bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng;
 • Giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án;
 • Bán đấu giá tài sản;
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế;
 • Xác định giá trị được bảo hiểm;
 • Xét thầu các dự án;
 • Lập dự toán, duyệt dự toán các dự án, công trình;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
 • Các mục đích khác….

Các phương pháp thẩm định giá bất động sản:

Phương pháp thẩm định giá bất động sản hiện nay được căn cứ thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 về Thẩm định giá bất động sản theo đó có 5 phương pháp thẩm định giá bất động sản:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp chi phí
 • Phương pháp thu nhập
 • Phương pháp thặng dư
 • Phương pháp chiết trừ

A – Phương pháp so sánh

Phương pháp này được xây dựng chủ yếu trên nguyên tắc thay thế, điều đó có nghĩa là một người mua thận trọng sẽ không bỏ ra một số tiền nào đó nếu anh ta tốn ít tiền hơn mà vẫn có được tài sản tương tự để thay thế.

B – Phương pháp chi phí

Là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá để xác định giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá.

C – Phương pháp thu nhập

Phương pháp thu nhập là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong tương lai có thể nhận được từ việc khai thác tài sản thành giá trị hiện tại của tài sản ( quá trình chuyển đổi này còn được gọi là quá trình vốn hóa thu nhập ) để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá.

D – Phương pháp thặng dư

Phương pháp thặng dư là phương pháp thẩm định giá mà giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào giá trị vốn hiện có bằng cách lấy giá trị ước tính của sự phát triển giả định của tài sản (tổng doanh thu) trừ đi tất cả các chi phí phát sinh để tạo ra sự phát triển đó.

E – Phương pháp chiết trừ

Phương pháp thẩm định giá bất động sản xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất có tài sản gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất).

Đơn vị thẩm định giá bất động sản nào uy tín:

Công ty TNHH Thẩm định giá MHD (MHD) là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm dày dặn trong việc chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thẩm định giá (kinh doanh có điều kiện) như: thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá trị bất động sản, động sản, lợi thế thương mại và các tài sản khác (phục vụ cho các mục đích: M&A, hợp tác đầu tư, thế chấp vay vốn, chứng minh năng lực tài chính, mua sắm mới tài sản, thanh lý tài sản, mua, bán, chuyển nhượng bất động sản…). Ngoài ra MHD còn cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng…Liên hệ ngay với MHD theo số điện thoại (028) 3515 3516 để để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *