THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là đánh giá hoặc đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản của doanh nghiệp bao gồm tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp, xét trên tổng giá trị của doanh nghiệp.

Để thẩm định giá trị doanh nghiệp chính xác, yêu cầu đơn vị định giá phải có uy tín, kinh nghiệm trong định giá tài sản hữu hình và tài sản vô hình của doanh nghiệp. Công ty MHD là một trong những công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thẩm định giá trị doanh nghiệp. Với đội ngũ thẩm định viên kinh nghiệm, uy tín, MHD đã trở thành một địa chỉ uy tín của rất nhiều doanh nghiệp khắp cả nước.

1. MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn;
Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;
Chứng minh năng lực tài chính;
Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
Thị trường M&A tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá nhanh.
 
Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay các chiến lược mua bán, sát nhập, chia tách và chuyển đổi doanh nghiệp là những giải pháp các doanh nghiệp có thể thực hiện để tồn tại và phát triển.
 
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn tiêp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam. Mua bán sát nhập là một trong những cách thức họ sử dụng để tiếp cận thị trường.
Tính đến ngày 31/07/2011, cả nước đã thực hiện cổ phần hóa 3349 doanh nghiệp, chiếm 67% tổng số doanh nghiệp.
 
Các Công ty nhà nước vẫn đang tiếp tục quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần. Những quy định trong Nghị định 59/2011/NĐ-CP ban hành ngày 18/07/2011 được mong đợi sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa.

Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp tại MHD:

  • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ pháp lý từ khách hàng;
  • Bước 2: Báo phí và thương thảo ký kết hợp đồng;
  • Bước 3: Lập kế hoạch thẩm định giá;
  • Bước 4: Khảo sát thực địa tài sản thẩm định giá và thu thập thông tin thị trường;
  • Bước 5: Phân tích, tính toán và lập chứng thư, báo cáo kết quả thẩm định giá;
  • Bước 6: Bàn giao kết quả thẩm định giá, thanh lý hợp đồng.