Tài Liệu
‾‾‾‾

Tài liệu thẩm định giá máy thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc, thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp. Tại Việt Nam, máy móc thiết bị, hàng hóa dịch vụ là đối tượng tài sản phổ biến trong định giá.

1. Mục đích thẩm định giá máy móc thiết bị:

 • Mua sắm mới, cầm cố, thanh lý, chuyển nhượng.
 • Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng, cho thuê tài chính.
 • Mua bán, sát nhập doanh nghiệp, góp vốn, liên doanh, liên kết, đầu tư, cổ phần hóa.
 • Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, thành lập/giải thể doanh nghiệp, đầu tư
 • Niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán
 • Phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra thị trường
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại
 • Hạch toán kế toán, tính thuế. Tư vấn và lập dự án đầu tư.
 • Khấu hao tài sản cố định, đánh giá lại giá trị tài sản.

2. Phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị:

Việc lựa chọn phương pháp thẩm định giá là một vấn đề quan trọng trong thực hành thẩm định giá máy, thiết bị. Để lựa chọn được phương pháp thẩm định giá phù hợp, phải căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Máy móc thiết bị là tài sản mới hay tài sản đã qua sử dụng
 • Nguồn thông tin liên quan thu thập được cũng như mức độ tin cậy của các thông tin và khả năng sử dụng các tài liệu thông tin trên thị trường vào công việc thẩm định giá
 • Mục đích của công việc thẩm định giá để mua bán, cho thuê, tính thuế, để bảo hiểm hay để đầu tư mới …

Từ đó có thể lựa chọn áp dụng các phương pháp thẩm định khác nhau. Tuy nhiên, đối với tài sản máy móc thiết bị hiện nay, chúng ta thường dùng 2 phương pháp thẩm định giá chính: phương pháp so sánh và phương pháp chi phí.

3. Hồ sơ thẩm định giá máy móc thiết bị:

Đối với tài sản đã qua sử dụng

1. Phương tiện vận tải:

 • Đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận đăng kiểm
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm xe
 • Hợp đồng mua bán (nếu có)
 • Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn
 • Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

2. Trạm xăng dầu:

 • Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
 • Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

3. Dây chuyền máy móc thiết bị

 • Thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, máy chiếu, nội thất văn phòng…
 • Thiết bị y tế
 • Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
 • Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
 • Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.
 • Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
 • Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền
 • Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)
 • Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)
 • Hợp đồng kinh tế mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu
 • Bản vẽ kỹ thuật
 • Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết
 • Catalogue….

Đối với tài sản mua sắm mới

 • Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
 • Catalogue (Nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *