DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Giá trị doanh nghiệp công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Không gian Ngầm

Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Không gian Ngầm là công ty tiên phong trong lĩnh vực xây dựng trung tâm thương mại và bãi giữ xe ngầm đầu tiên trong TP.HCM và trong cả nước. Dự án đang được cấp phép và triển khai tại Công viên Lê Văn Tám, nằm tại trung tâm Thành phố. MHD đã tiến hành thẩm định giá trị doanh nghiệp của công ty để từ đó xác định giá trị cổ phần của công ty cho mục đích chuyển nhượng cổ phần, nhằm hợp tác với công ty khác để thu hút, tận dụng nguồn vốn thực hiện dự án. MHD đã dùng phương pháp tài sản để định giá giá trị doanh nghiệp và cổ phần của công ty, trong đó giá trị lớn nhất mang lại cho doanh nghiệp và quyền sử dụng khu đất công viên Lê Văn Tám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *