Đội Ngũ Nhân Sự

Trần Khánh Du
Giám đốc

–  Cử nhân kinh tế, chuyên ngành thẩm định giá, trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

–  Thẻ thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính;

–  Chứng chỉ định giá Bất động sản – Sở xây dựng;

–  Chứng chỉ đấu giá viên – Bộ Tư Pháp

Kinh nghiệm: 15 năm

Nguyễn Lê Hà
Phó Giám đốc

–  Cử nhân kinh tế, chuyên ngành thẩm định giá, trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

–  Cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

–  Thẻ thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính;

–  Chứng chỉ định giá Bất động sản – Sở xây dựng;

–  Chứng chỉ kế toán tài chính – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

–  Hội viên Hiệp hội Thẩm định giá việt Nam

Kinh nghiệm: 10 năm

Hồ Bình Minh
Thành viên HĐTV

–  Cử nhân kinh tế, chuyên ngành thẩm định giá, trường Đại học Tài Chính Marketing TP.HCM;

–  Thẻ thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính;

–  Chứng chỉ định giá Bất động sản – Sở xây dựng;

–  Chứng chỉ đấu giá viên – Bộ Tư Pháp.

Kinh nghiệm: 9 năm

Trần Minh Tuấn
Phó Giám đốc

–  Cử nhân Kinh tế – Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh;

–  Thạc sĩ Kinh tế – Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại học Kinh tế TP. HCM;

–  Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA);

–  Là thành viên của Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA);

–  Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán và quản lý của các tổ chức quốc tế và Việt Nam;

–  Thẻ thẩm định viên giá;

–  Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp.

Kinh nghiệm: 14 năm

PHAN NGUYÊN UYÊN HẠ
Thẩm định viên – trưởng bộ phận kiểm soát

–  Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính

–  Thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai

–  Định giá viên Bất động sản của Sở Xây dựng

Kinh nghiệm: 7 năm

Lê Ngọc Ánh
Thẩm định viên - Trưởng phòng thẩm định

–  Cử nhân kinh tế, chuyên ngành thẩm định giá, trường ĐH Tài Chính Marketing TP.HCM

–  Chứng chỉ định giá BĐS – Sở Xây dựng;

–  Chứng chỉ môi giới và quản lý sàn BĐS – Sở xây dựng

Kinh nghiệm: 9 năm

PHAN THỊ HIỀN NHÂN
Thẩm định viên - Trưởng phòng kinh doanh

–  Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính

–  Định giá viên Bất động sản của Sở Xây dựng

– Chuyên viên cao cấp môi giới, quản lý và điều hành sàn Bất động sản

Kinh nghiệm: 9 năm