|   HOTLINE: 0989 294 636 - 028 3515 3516  |
 
 
Tin tức
Trang chủTin tứcDanh sách thí sinh dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII

 

Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

______________

Số:  130/TB-HĐT

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                   _________________________                 

 

                                                           Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2013

       
 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII

 

Hội đồng thi thẩm định viên về giá đã nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của Ông/Bà. Căn cứ Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ VIII thông báo:

1.         Ông/Bà có đủ điều kiện tham dự kỳ thi thẩm định viên về giá kỳ thi thứ VIII.

2.         Thời gian tổ chức thi: 04 ngày (từ ngày 27/6-30/6/2013)

3.         Địa điểm thi: Cơ sở 1 Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

                   Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên (Km21 Chợ Đường Cái, Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng).

4.         Lịch thi cụ thể kèm theo.

5.         Ông/Bà cần có mặt tại địa điểm thi vào hồi 07h00 ngày 27/6/2013 (Thứ Năm) để nhận phòng thi, kiểm tra số báo danh và các thông tin liên quan; dự Lễ khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến nội quy và những vấn đề cần chú ý khi thi; sau đó thí sinh dự thi môn thi đầu tiên theo lịch thi.

6.       Đề nghị Ông/Bà khi đến thi cần xuất trình cho giám thị phòng thi:

Chứng minh nhân dân và Phiếu thu lệ phí dự thi.

7.       Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, số báo danh và các thông tin liên quan Hội đồng thi đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn và Trang Quản lý nhà nước về Giá và Thẩm định giá:http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/qlg.

8.       Hội đồng thi hoàn lại lệ phí dự thi cho thí sinh có đơn xin hoãn thi trong 4 ngày, từ ngày 11/6-14/6/2013.

Đề nghị Ông/Bà đối chiếu các thông tin cá nhân, số môn đăng ký dự thi… nếu có vấn đề gì thắc mắc, phản ánh về Hội đồng thi trước ngày 18/6/2013 để kịp thời giải quyết. Chi tiết liên hệ Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá - Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính (số 28 Phố Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội); điện thoại 04.22202828-máy lẻ 4225, 4232)./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi;

- Các thành viên HĐT

- Cục TH&TKTC (để đăng tin);

- Tổ kiểm tra giám sát các kỳ thi Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, HĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI

 CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

Lịch thi thẩm định viên về giá kỳ thi thứ VII

 

- Địa điểm thi: Cơ sở 1 Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh - Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên – Km21 Chợ Đường Cái, Quốc lộ 5 (Hà Nội-Hải Phòng).

            - Lễ khai mạc tổ chức vào hồi 07h30 ngày 27/6/2013 (Thứ Năm) tại Hội trường tầng 2 Nhà B - Cơ sở 1 Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh.

            - Thời gian làm bài: sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, chiều bắt đầu từ 14 giờ; riêng Thứ Năm ngày 27/6/2013: Sáng bắt đầu từ 09h00. Thí sinh cần có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi.

            - Lịch thi:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

 

27/6/2013

(Thứ Năm)

Sáng

Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá, thẩm định giá tài sản

120 phút

 8 giờ 55

09 giờ 00

Chiều

Thẩm định giá máy, thiết bị

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 28/6/2013

(Thứ  Sáu)

Sáng

Những nguyên lý căn bản về thẩm định giá

120 phút

08 giờ 25

08 giờ 30

Chiều

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

29/6/2013

(Thứ Bảy)

Sáng

Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

120 phút

08 giờ 25

08 giờ 30

Chiều

Thẩm định giá bất động sản

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

30/6/2013

(Chủ Nhật)

Sáng

Ngoại ngữ

90 phút

08 giờ 25

08 giờ 30

Chiều

Tin học

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

Tệp đính kèm: danh sach du dieu kien.pdf

   © 2013 by Mhd.Com.Vn

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD Designed by Ngọc Ánh
 
Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 028 3515 3516 - Website: mhd.com.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.